Aydınlatma ve Rıza Metni

1 - TARAFLAR
POETİC TEKSTİL VE MEDİKAL
Poetic Tekstil ve Medikal  İsim/Unvanı: Poetic Tekstil ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Açık Adresi: Fatih Mahallesi No:26/1 Simav Kütahya
Telefonu: +90 850 305 25 88
Mersis No: 730069355700001
E-Posta Adresi : info@poetic.com.tr
Alıcı’nın İade Halinde Malı Poetic Tekstil ve Medikal ’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo A.Ş.
ALICI
** Satış İşlemi Sırasında Bildirilen Bilgiler Doğrultusunda;
Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :
2 - SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Poetic Tekstil ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’ne (“Poetic Testil ve Medikal/Üretici”) ait www.poetic.com.tr alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Poetic Tekstil ve Medikal ’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
3 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)
Sipariş Sepetindeki Bilgiler Doğrultusunda ;
Ürün Kodu Ve Adı
Adet
Birim Fiyatı
Birim İndirimi
Kupon
Puan
Toplam Satış Tutarı
Vade Farkı
KDV Dahil Toplam Tutar
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sipariş Sepetindeki Bilgiler Doğrultusunda ;
Kargo hariç toplam ürün bedeli:
Kargo Ücreti:
Kargo Dahil Toplam Bedeli:
Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı ile Güvenli Ödeme
Alınan Vade Farkı:
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA POETİC TEKSTİL VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.
4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Poetic Tekstil ve Medikal ’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Poetic Tekstil ve Medikal , Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Poetic Tekstil ve Medikal’e ait olacaktır.
Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Poetic Tekstil ve Medikal , sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Poetic Tekstil ve Medikal mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın Poetic Tekstil ve Medikal tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Poetic Tekstil ve Medikal bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
 6 - ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Poetic Tekstil ve Medikal  tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Poetic Tekstil ve Medikal  iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde ilgili ürün sayfasında yer alan “SORU SOR”  bölümü üzerinden ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Poetic Tekstil ve Medikal  tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Poetic Tekstil ve Medikal ’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Poetic Tekstil ve Medikal ’e iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.
7 - POETİC TEKSTİL VE MEDİKAL ’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Poetic Tekstil ve Medikal , Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.
Poetic Tekstil ve Medikal , mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Poetic Tekstil ve Medikal  sorumlu tutulamaz.
8 - CAYMA HAKKI
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, bu hakkı kullanabilmek için teslim aldığı ürünün ambalajının açılmamış, kullanılmamış ve yeniden satışına engel teşkil edecek herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemiş olması gerektiğini kabul eder.
Alıcı, cayma hakkını poetic.com.tr’ye giriş yaparak sitenin en alt kısmında veya Hesabım>İade sayfasında yer alan "İade" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup Poetic Tekstil ve Medikal nın iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullansa da söz konusu ürün medikal amaçlar ile kullanılan, steril ürünler olması nedeniyle iade şartları bildirisinde yer alan maddelere harfiyen uymak durumundadır. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi poetic.com.tr’de yer alan https://poetic.com.tr/iade-sartlari/ sayfasında yer almaktadır.
Alıcı iade edeceği malı Poetic Tekstil ve Medikal ’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Poetic Tekstil ve Medikal ’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Poetic Tekstil ve Medikal ’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Poetic Tekstil ve Medikal ’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Poetic Tekstil ve Medikal  sorumlu değildir.
Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Poetic Tekstil ve Medikal ’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Poetic Tekstil ve Medikal  veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.
9 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Poetic Tekstil ve Medikal ’in kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Poetic Tekstil ve Medikal ’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen hijyen grubu medikal ürünlerinin, dezenfektan ve alkol tabanlı temizlik malzemelerinin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Poetic Tekstil ve Medikal ’e aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Poetic Tekstil ve Medikal ’e doğrudan iletecektir. Şikayetin Poetic Tekstil ve Medikal ’e  iletilmesi halinde Poetic Tekstil ve Medikal sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
11 - MAL/HİZMETİN FİYATI
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Poetic Tekstil ve Medikal  tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
12 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Poetic Tekstil ve Medikal ’in uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
13 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan İletişim Sayfasından veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Poetic Tekstil ve Medikal ‘in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14 - YÜRÜRLÜK
14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, satın alma eyleminin gerçekleştirildiği tarihte ödeme sayfasına ulaşarak kredi kartı ile güvenli ödeme yapmadan hemen önce, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
 
POETİC TEKSTİL VE MEDİKAL                                                                                                    ALICI